براساس اطلاعات جمع آوری شده، شرکتهای بزرگ فرآورده های دامی همچون کارخانجات پگاه آمادگی صادرات شیر خشک را دارند.این شرکتها اعلام کرده اند در تناژهای مختلف می توانند صادرات این محصولات را انجام دهند.