به گزارش فوربز، بزرگترین مشکل برای اقتصاد جهان در ۲۰۱۹ جنگ تجاری بین آمریکا و چین نخواهد بود، بلکه شکست های گسترده تجاری است، شاید هم شکست های بانکی .
جنگ تجاری آمریکا و چین در ۲۰۱۸ مشکل بزرگی بود و ترس از عدم جهانی شدن و سقوط اقتصاد جهان به مجموعه ای از بازارهای  داخلی حفاظت شده را ایجاد کرد .
ولی بازارهای مالی و شرکت ها و موسسات جهانی این دو کشور را در ۲۰۱۹ بر سر میز مذاکره می آورند. همان کاری که چند ماه پیش با نفتا انجام دادند .
در عوض، بزرگترین مشکل اقتصاد جهان در ۲۰۱۹ شکست گسترده کسب و کارهاست که می تواند باعث شکست هایی در بازارهای نوظهور متکی بر سرمایه‌های خارجی هم شود. این شرکت‌ها برای حفظ استانداردهای بالای زندگی به این سرمایه ها نیاز دارند .
علت چیست؟ افزایش نرخ بهره و پایان پول های آسانی که در سالهای اخیر توسط بانک‌های مرکزی داده می شد .
توضیح ساده ای وجود دارد، پول آسان مانند یک سونامی عمل می‌کرد، هم تقاضا را بالا میبرد و هم عرضه را. در بخش تقاضا، مصرف کنندگان را تشویق می کرد وام بیشتری بگیرند. مثلا بدهی چین به نسبت تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۸ درصد در ۲۰۰۸ به بیش از ۵۰ درصد در ۲۰۱۸ رسید .
در بخش عرضه شرکتها و کارآفرینان را تشویق می کرد به دنبال فرصت های کسب و کار کم سود بروند. مثلاً استفاده از کل ظرفیت صنعت در آمریکا از حدود ۶۷ درصد در ۲۰۰۹ به نزدیک ۸۰ درصد تا ۲۰۱۱ رسید .
به بیان ساده تر، پول آسان اقتصاد جهان را در یک دوره رشد بالا قرار داد .
بدهی بیشتر مصرف کنندگان باعث هزینه‌های بیشتر شده و هزینه های بیشتر سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد کسب و کارهای جدید را ایجاب می‌کرد. هر دو باعث رشد بیشتر اقتصادی می‌شوند که درآمد و اشتغال را تقویت کرد .
در همین حین سرمایه‌گذاری بیشتر باعث توسعه ظرفیت تولیدی اقتصاد شد و تورم را ثابت نگه داشت و به بانک‌های مرکزی اجازه داد به سیاست پول آزاد خود ادامه دهند .
اما در ماههای اخیر همه چیز تغییر کرده است. بانک های مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهند. سونامی پول آسان رو به افول است و انتظار می‌رود عرضه و تقاضا را در اقتصاد کاهش دهد .
در بخش تقاضا پایان پول آزاد اجازه نمی‌دهد مصرف کنندگان وام بیشتری بگیرند. در بخش عرضه کسب و کارهای کم سود به چالش می افتند .
به بیان ساده تر، پایان پول آزاد اقتصاد جهان را در یک دوره رشد کند قرار می‌دهد. بدهی کمتر مصرف کننده یعنی هزینه کمتر و هزینه کمتر یعنی شکست کسب و کارها .
این اتفاقی بود که در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پس از افزایش نرخ سود فدرال رزرو افتاد و اقتصاد آمریکا را وارد رکود کرد .
دمیتری زابلین، تحلیلگر ارزی گفت:« به نظر من دورنمای رشد اقتصاد جهان در ۲۰۱۹ بدبینانه است ».
سرمایه‌گذاران به تدریج حس می کنند چه اتفاقی دارد می‌افتد. سهام شرکت‌های حساس به اقتصاد را پایین تر می فروشند و اوراق قرضه خزانه داری را بالاتر .